Medlemmer

Vestjysk Lederforum er et forum for ledere fra offentlige og private virksomheder, og deltagelse i foreningens arrangementer forudsætter medlemskab. Foreningen har til formål at styrke netværktet og udvekslingen af erfaringer og viden mellem erhvervsledere i Vestjylland.

Et medlemskab af Vestjysk Lederforum koster kr. 13.500,- ekskl. moms årligt. Kontingentet opkræves halvårligt. Beløbet dækker deltagelse i alle foreningens arrangementer inkl. traktement m.v.

Hensigten med Vestjysk Lederforums møder og aktiviteter er at give dig som erhvervsleder inspiration og erhvervsfagligt input samt at styrke og udbygge dig og din virksomheds netværk.

Som medlem har man altid mulighed for at sende sin substitut til foreningens arrangementer. Til nogle arrangementer vil der også være mulighed for at medbringe en gæst.

Henrik Ludvigsen

Henrik Ludvigsen

Partner
Partner Revision (1)
Henrik Thorstholm

Henrik Thorstholm

Advokat
Ret & Råd
Henrik Sillesen

Henrik Sillesen

Direktør
HydraSpecma A/S
Jacob Hall

Jacob Hall


Martinsen A/S
Jacob Møller

Jacob Møller

Adm. direktør
RAH A/S
Jacob Muldkjær Rasmussen

Jacob Muldkjær Rasmussen

Købstadschef
Ringkøbing Handelsforening
Jakob Lemming

Jakob Lemming

Laboratorie Manager
Aarhus Universitet
Jan Kloster

Jan Kloster


Tarm Bogtryk A/S og Skjern-Tarm Ugeblad
Jens Erik Pedersen

Jens Erik Pedersen

Advokat
Advokatanpartsselskabet Thorninger
Jens Peter Hegelund Jensen

Jens Peter Hegelund Jensen

Kommunaldirektør
Ringkøbing-Skjern Kommune
Jesper Ebbesen Schmidt

Jesper Ebbesen Schmidt

Advokat
Advokatselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Jesper Skovhus Andersen

Jesper Skovhus Andersen

Direktør
Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Jesper Skyttegaard

Jesper Skyttegaard

Direktør
Ørskov Gruppen A/S
Jesper Sørensen

Jesper Sørensen

Direktør
Vestjysk Staldinventar - Lely Center Tarm
John Andersen

John Andersen

Statsaut. Revisor
Partner Revision, Skjern
Jørgen Axelsen

Jørgen Axelsen

Ejendomsmægler og valuar
Wassard & Sørensen A/S
Jørgen Iversen

Jørgen Iversen


Iversen Advokatfirma
Jørgen Jensen

Jørgen Jensen

Ejer
Jørgen Jensen Automobiler A/S