Medlemmer

Vestjysk Lederforum er et forum for ledere fra offentlige og private virksomheder, og deltagelse i foreningens arrangementer forudsætter medlemskab. Foreningen har til formål at styrke netværktet og udvekslingen af erfaringer og viden mellem erhvervsledere i Vestjylland.

Et medlemskab af Vestjysk Lederforum koster kr. 13.500,- ekskl. moms årligt. Kontingentet opkræves halvårligt. Beløbet dækker deltagelse i alle foreningens arrangementer inkl. traktement m.v.

Hensigten med Vestjysk Lederforums møder og aktiviteter er at give dig som erhvervsleder inspiration og erhvervsfagligt input samt at styrke og udbygge dig og din virksomheds netværk.

Som medlem har man altid mulighed for at sende sin substitut til foreningens arrangementer. Til nogle arrangementer vil der også være mulighed for at medbringe en gæst.

Finn Olesen

Finn Olesen

Direktør
Gåsdal Bygningsindustri A/S
Flemming Frost Andersen

Flemming Frost Andersen

Tømrermester
FA Byg
Flemming Juel-Nielsen

Flemming Juel-Nielsen

Direktør
Ringkøbing-Skjern Kommune
Frands Larsen

Frands Larsen

Ejer
Stauning Byg ApS
Hanne Vestergaard Kristensen

Hanne Vestergaard Kristensen

Kursus- og Erhvervschef
Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
Hans Christian Vestergaard

Hans Christian Vestergaard

Chefkonsulent, direktør
Konsulentfirmaet H. C. Vestergaard ApS
Hans Jørn Mikkelsen

Hans Jørn Mikkelsen

Erhvervsdirektør
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
Hans Østergaard

Hans Østergaard

Borgmester
Ringkøbing-Skjern Kommune
Hans-Ole Jessen

Hans-Ole Jessen

Direktør
Vagn Henriksen ApS
Henning Lund Lukasen

Henning Lund Lukasen

Apoteker
Ringkøbing Løve Apotek
Henrik Dalgaard

Henrik Dalgaard

Partner
Partner Revision (1)
Henrik Frøjk Byskov

Henrik Frøjk Byskov

Områdeleder ambulance
Falck
Henrik Ludvigsen

Henrik Ludvigsen

Partner
Partner Revision (1)
Henrik Thorstholm

Henrik Thorstholm

Advokat
Ret & Råd
Henrik Sillesen

Henrik Sillesen

Direktør
HydraSpecma A/S
Jacob Hall

Jacob Hall


Martinsen A/S
Jacob Møller

Jacob Møller

Adm. direktør
RAH A/S
Jacob Muldkjær Rasmussen

Jacob Muldkjær Rasmussen

Købstadschef
Ringkøbing Handelsforening