Medlemmer

Vestjysk Lederforum er et forum for ledere fra offentlige og private virksomheder, og deltagelse i foreningens arrangementer forudsætter medlemskab. Foreningen har til formål at styrke netværktet og udvekslingen af erfaringer og viden mellem erhvervsledere i Vestjylland.

Et medlemskab af Vestjysk Lederforum koster kr. 13.500,- ekskl. moms årligt. Kontingentet opkræves halvårligt. Beløbet dækker deltagelse i alle foreningens arrangementer inkl. traktement m.v.

Hensigten med Vestjysk Lederforums møder og aktiviteter er at give dig som erhvervsleder inspiration og erhvervsfagligt input samt at styrke og udbygge dig og din virksomheds netværk.

Som medlem har man altid mulighed for at sende sin substitut til foreningens arrangementer. Til nogle arrangementer vil der også være mulighed for at medbringe en gæst.

Torben Tobiasen

Torben Tobiasen

Medejer
ABC Lavpris
Trine Ørskov

Trine Ørskov

Direktør
Gro & Co
Troels Ravn Klausen

Troels Ravn Klausen

Partner
Konsulenthuset MidtVest
Ulla Nygaard Rejkjær

Ulla Nygaard Rejkjær

Adm. leder/Controller
Vestjysk Landboforening