Bliv medlem

Vestjysk Lederforum er et forum for ledere fra offentlige og private virksomheder.

Deltagelse i Vestjysk Lederforums arrangementer forudsætter medlemsskab, som koster DKK 15.000 årligt + moms. Beløbet dækker deltagelse i alle arrangementer, traktement mv. 

Kontingent opkræves halvårligt. Medlemskab af foreningen fortsætter indtil det opsiges skriftligt overfor foreningens sekretariat. Opsigelse skal være sekretariatet i hænde senest den 30. november for at have virkning for det kommende forenings-år.

Som medlem har man altid mulighed for at sende sin substitut til foreningens arrangementer.

Ønsker du medlemsskab af Vestjysk Lederforum skal vi bruge følgende oplysninger:

  • Virksomhed
  • CVR-nummer
  • Navn
  • Stilling
  • Adresse
  • Postnr. og by
  • Telefon
  • E-mail
  • Privat mobil
  • Privat e-mail

Du kan sende oplysningerne til lhh@rserhverv.dk

Virksomhedsoplysninger
Personlige oplysninger