20. april: Generalforsamlingstur til Glasgow

Generalforsamlingsturen afholdes fra d. 20. april. til d. 22. april.

I 2023 går generalforsamlingsturen til Glasgow fra 20. april. - 22. april.

Programmet kommer bl.a. til at byde på forskellige virksomhedsbesøg. Programmet er på vej.

Torsdag d. 20. april. afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §8
  6. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. §8
  7. Valg af revisor.
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Evt.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dvs. senest torsdag den 23. marts til Sebastian Schaper på mail klosterdesign@klosterdesign.dk

Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.