18.-20. april 2024: Generalforsamlingstur Gdansk

Generalforsamlingsturen går i 2023 til Gdansk

Der kommer snarest mere information.