I Vestjysk Lederforum får du mulighed for at udvikle dig og din virksomheds netværk og sparre med andre erhvervsledere.

Medlemsoversigt

I 2020 er 8 nye medlemmer blevet en del af Vestjysk Lederforum.

LÆS MERE

Bliv medlem

Vestjysk Lederforum er et forum for ledere fra offentlige og private virksomheder.

LÆS MERE

Arrangementer

En oversigt over de kommende arrangementer og aktiviteter i Vestjysk Lederforum.

LÆS MERE

Generalforsamling på Hotel Skjern den 12. maj 2020


Grundet udviklingen i Covid19/Corona har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingsturen til Prag, som skulle have været afholdt 23.-25. april.

Vi afholder i stedet generalforsamling på Hotel Skjern den 12. maj 2020 med følgende dagsorden:
1)Valg af dirigent.
2)Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
3)Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4)Fastlæggelse af kontingent.
5)Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §8
6)Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. §8
7)Valg af revisor.
8)Behandling af indkomne forslag.
9)Eventuelt

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen på mail jv@naturkraft.dk senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest 14. april 2020.

Nye medlemmer i 2020

  • John G. Christensen, Ringkøbing Air Foto
  • Finn Ebbe Jakobsen, Jakobsen Ejendomme ApS
  • Hanne Vestergaard Kristensen, UCRS
  • Lars Pinholt, Sandgaarden
  • Frands Larsen, Stauning Byg ApS
  • Steen Dammark Nielsen, Give Steel A/S
  • Henrik Kristiansen, Jyske Bank
  • Claus Bo Hansen, Ringkjøbing Landbobank